Toespraak Theo Aerts


Toespraak geschreven door Dhr. Theo Aerts - Blauberg


    

6 september 1944:
De Britten bevrijden Herselt. Ze hadden de Duitsers overwonnen. De bezetting was ten einde.


Ging er nu vrede zijn?

 

Het gaat nooit om winnaars, want waar winnaars zijn, zijn ook verliezers… 
Waar verliezers zijn, is geen vrije meningsuiting. 
En… waar geen vrije meningsuiting is, kan daar vrede zijn? 


Vrij zijn betekent dat je kan zeggen wat je wil, dat kan doen wat je wil, zelfs al is niet iedereen daar mee akkoord.  
Vrij zijn betekent fouten kunnen maken en inzien dat je fouten maakt en gemaakt hebt. Als je geen fouten mag maken, ben je niet vrij.

 

6 September 1944, de bevrijding van Herselt was wel een nieuw begin, een begin in het zoeken naar vrede, een begin in het terug zoeken naar vertrouwen, ook in elkaar.  

Dat zoeken in vertrouwen in elkaar is ook vandaag nog de boodschap van de bevrijding 75 jaar terug.

 

Maria Aerts, Frans Aerts, Louis Peeters en Charel Meessens hebben ons verlaten door de oorlog. Voor hen was er bij de bevrijding geen hoop, geen nieuw begin. 


Maar de bevrijding mocht zeker niet hetzelfde effect hebben als de Duitse repressie tijdens de oorlog. Kwaad roei je nooit uit met kwaad. 


Voor ons was het einde van de oorlog wel een nieuw begin. 


Elk einde is een nieuw begin… 


En wat betekent dit nu voor ons in 2019? 


Want…het einde van de wereldoorlog betekende niet “vrede”…

We zaten zeer snel terug in een oorlog; de Koude oorlog…en terwijl de legers waakzaam waren en verstrengeld in een wapenwedloop, was het een Belg die deze waanzin een halt toeriep…  tot op vandaag… 


Europese instellingen en organisaties bewaken ons welzijn via verdragen en onderhandelingen, soms met succes en soms ook niet.

In het hart van Europa is er ondertussen al een andere oorlog geweest en aan de buitengrenzen is er soms gerommel  


Maar we geloven in die bevrijding die ons nu reeds 75 jaar onze VRIJHEID teruggaf!

De vrijheid van mening…  de vrijheid om te gaan en staan waar je wou… de vrijheid om je eigen keuzes te maken… 

In vele scholen leren kinderen in het MEGA-project dat ieder een eigen mening mag hebben en dat je gerust van mening mag verschillen.

Het RECHT op je mening, het RESPECT om ook te luisteren naar andere meningen en het FATSOEN om je mening niet op te dringen…

Basiswaarden alsook OVERLEG en VERTROUWEN die een meningsverschil nooit zullen beslechten met geweld.

 

Ieder mag zichzelf zijn, anderen mogen dus anders zijn en samen MOGEN we de rijkdom in deze bonte verscheidenheid zoeken en vindenWe investeren (reeds decennia) samen in een overlegcultuur en we zingen samen met Beethoven “alle Menschen werden Brüder”… 


Zo willen we elkaar toekomst geven

Een opdracht en een uitdaging in eerbiedige erkentelijkheid voor alle mensen die hiervoor gebloed hebben in de 2de wereldoorlog, letterlijk en figuurlijk.

 

Opdat dit niet voor niets is geweest, gedenken en eren wij hen!

 

Opdat wij hen waardig zouden blijven, gedenken en eren wij hen!

 

Opdat onze jeugd deze vrijheden zou koesteren, gedenken en eren wij hen ! 


unsplash