Reglement en tarieven

Leeszaalreglement


Iedereen is van harte welkom in het archief en documentatiecentrum van de gemeente Herselt. U vindt er infor-matie en kennis over alle aspecten (geschiedenis, genealogie, verhalen,...) van onze gemeente en van de regio's Zuiderkempen en Hageland.


Openbaarheid en raadpleegbaarheid 


Het archief en documentatiecentrum van de gemeente Herselt is geen uitleenbibliotheek. Alle informatie kan enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Er worden geen stukken of documenten in bruikleen gegeven tenzij voor tentoonstellingen, digitalisering of restauratie. Voor die zaken geldt een apart reglement.

De leeszaalverantwoordelijke kan de raadpleging van bepaalde stukken  weigeren indien ze in slechte toestand zijn of wanneer er wettelijke restricties op rusten.


Genealogische informatie is beschikbaar via een Haza-data bestand op de computers in de leeszaal. De archiefstukken worden ontsloten met ICA-Atomis via de archiefdatabank.


Dienstverlening, rechten en plichten van de leeszaalbezoeker 


De lezers melden zich aan en nemen kennis van het leeszaalreglement.

De lezers ondertekenen bij elk bezoek het leeszaalregister.

De in te kijken stukken worden aangevraagd op de daartoe bestemde fiches.

De boeken, dossiers, etc. worden in de leeszaal geraadpleegd.

Er worden maximum vijf boeken of dossiers per keer opgevraagd.

De lezers hebben vrije toegang tot de bibliotheek in de leeszaal.

De toegang tot het archiefdepot is verboden tenzij onder begeleiding van de leeszaalverantwoordelijke.

De lezers die gebruik maken van de documenten van het archief en documentatiecentrum voor het laten verschijnen van een publicatie of voor een paper of eindwerk aan de universiteit of hogeschool dienen de vindplaats van de bronnen te vermelden met "archief en documentatiecentrum gemeente Herselt". Zij worden tevens verzocht om één exemplaar van deze publicatie aan het archief en documentatiecentrum te bezorgen.


Beveiliging van de documentatie en informatie 


Alles archiefstukken, boeken, foto's e.a. moeten met zorg worden behandeld. Het is niet toegestaan om documenten  uit mappen, albums of andere houder te halen, de ordening van de bescheiden te wijzigen of er aantekeningen op aan te brengen. De leeszaalverantwoordelijke geeft de bezoeker de nodige richtlijnen mee.


In de leeszaal wordt niet gerookt, gegeten of gedronken.


De leeszaalverantwoordelijke kan de toegang tot de leeszaal ontzeggen aan wie dit reglement overtreedt.


Reproducties


Fotokopieën worden genomen door de leeszaalverantwoordelijke en kosten 0,20 € voor een A4 en 0,40 voor een A3 zwart-wit.


Fotokopiëren is uit oogpunt van bewaring van de documenten slechts beperkt mogelijk.


Digitaal fotograferen is toegestaan, zelf scannen niet.


Fotokopiëren of digitaal fotograferen uit publicaties in fragiele toestand is niet toegestaan.


Op aanvraag kunnen gegevens of documenten zoals genealogische informatie digitaal worden aangeleverd. De leeszaalverantwoordelijke bepaalt het verschuldigde bedrag.


unsplash