Home


'Klik' op de foto

In memoriam
Jan Verlinden - Ere-voorzitter

Het nieuws al gehoord over de 'oudste Hesseleir?

Agenda 2021:


Vanaf april 2021

Volksverhalen in alle deeldorpen van HerseltAugustus:

Tentoonstelling over de geschiedenis en de restauratie
van de Strokapel te Ramsel


September:
Gevallen geallieerde vliegtuigen tijdens WOII

Oktober:
Metaaldetectie-dag in het kader van archeologiedagen.

Bent u al geabonneerd op ons tijdschrift ''Herselensis''?
Voor slechts €20 ontvangt u ons viermaandelijks tijdschrift.
Hebt u interesse?
Stort dan €20 op BE38 2300 0954 0372 met vermelding van je naam en je adres!