Archief

Archief:

Karel Eyckmans

Karel EyckmansOpperjan:

Pieter-Jan Parrein

Pieter-Jan Parrein

P-J zorgt er, samen met de stadsbrouwers van Aarschot, voor dat je van de lekkere Opperjan kan genieten.


PJ begeleidt niet alleen de productie in de brouwerij maar zorgt ook voor de praktische zaken zoals de aanmaak van etiketten, glazen met logo, bierkaartjes, geschenk-

verpakkingen, promotiemateriaal enz...


Frans Verstrepen
Guillaume Leys

Frans Verstrepen

Als 'restauratievakman van papier' zorgt Frans ervoor dat nieuw aangeleverd archief in de best mogelijk conditie hun uiteindelijke bestemming in het archief van de erfgoedcel bereikt. 
Door het aangeleverd archief te onderzoeken wordt er vermeden dat door schimmel gecontamineerde documenten de archiefruimte van de erfgoedcel  gaan besmetten.

Archiefstukken die nood hebben aan conservatie of restauratie, krijgen zo de nodige aandacht en behandeling.

Guillaume Leys


unsplash