Toespraak Airborne

Mevrouwen, mijne heren,  

Beste genodigden, beste inwoners van Herselt 

Beste vrienden, 

 

 

In naam van de 82nd – 101st US Airborne Division vzw Belgium, ben ik vereerd om jullie allen welkom te heten op deze plechtigheid. 

 

We schrijven, Normandië - 6 juni 1944. Het grote keerpunt in het verloop van de 2de wereldoorlog. De Duitse bezetters dachten dat die dag begon als alle voorgaande en waren dan ook van slag als ze een 5000-tal schepen door de mistige zeelucht zagen naderen. Die ochtend begon de grootste invasie allertijden aan de kusten van het verre Normandië. Diezelfde nacht waren er al een 14.000 Amerikaanse parachutisten geland aan de westelijke flank van het landingszone en de Britse 6e Luchtlandingsdivisie nam aan de oostelijke zijde, de Batterij van Merville, de Pegasus brug en verschillende andere bruggen voor hun rekening. In de avond van 7 juni en na een hevige strijd aan de stranden, waren de geallieerden er in geslaagd, om een strook van 35 km te vrijwaren. Het eerste stukje van bezet Frankrijk was terug bevrijd. 

 

De geallieerde slachtoffers, enkel gedurende de invasie, worden geraamd op 10.000. Aan Duitse zijde zijn er geen cijfers bekend, maar schattingen lopen uiteen van 4.000 tot 9.000. Gedurende de ganse strijd in Normandië waren er 209.000 doden en gewonden aan geallieerde zijde en 19.890 Franse burgers komen om. Langs Duitse zijde verliest men 393.000 manschappen, gesneuveld, gewond of  krijgsgevangen gemaakt. Dit is nog maar het begin van wat uiteindelijk de bevrijding van West-Europa zal worden. 

 

Op 25 augustus wordt Parijs bevrijdt en op 2 september bereiken de geallieerden de Belgische zuidergrens in de provincie Henegouwen. De Amerikanen gaan richting Hasselt en de Britten richting Brussel. Op zondag 3 september bereiken ze Brussel al. Op maandag 4 september trekken de Britten door, enerzijds via Breendonk en anderzijds via Mechelen om Antwerpen te bevrijden. 

 

Op 6 september wordt Aarschot bevrijdt en niet veel later volgt dan de doortocht van de 50th Northumbrian Division door Herselt, richting Westerlo, Geel en Geel Ten Aard. Het is ook daar, waar tijdens die septemberdagen nog een bloedige strijd wordt geleverd met de Duitse tegenstanders. 

 

Omdat zoveel jonge mensen, tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en gevochten hebben tegen de extreme ideeën van het toenmalige Duitse bezetter, is het onze morele plicht en de plicht van de volgende generaties om eer te betuigen aan alle oorlogsslachtoffers, hun familieleden en de betrokken naties. 

 

September 1944 was een maand die heel belangrijk is geworden in de geschiedenis van België. Vele burgers en geallieerde, meestal Britse soldaten hebben gezien en beleefd wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. Deze gebeurtenissen vervagen maar blijven ongetwijfeld in hun geheugen en het geheugen van hun families bestaan. 

 

Tevens willen we deze plechtigheid ook aangrijpen om onze jeugd ervan te overtuigen en bewust te maken, dat geweld enkel geweld uitlokt. Het betuigt van meer moed en respect om een probleem uit te praten en een vreedzame oplossing te zoeken dan om blind geweld te gebruiken. 

 

Wij willen deze herdenking ook opdragen, ter nagedachtenis van Dhr. Dennis Barret, de laatste Wereldoorlog Twee veteraan van de 15de Schotse divisie, die ieder jaar trouw onze herdenkingsplechtigheden heeft bijgewoond en die begin 2012 overleden is. Het was ook zijn speciale wens om zijn kameraden, die hier gevallen zijn voor onze vrijheid, te blijven herdenken en daarom willen we ook hem hier speciaal vermelden. 

 

 

For the Fallen: een gedicht van Laurence Binyon published in The Times newspaper on 21 September 1914
 

They shall not grow old, as we, who are left, grow old. 
Age shall not weary them, nor the years condemn. 
At the going down of the sun and in the morning, 
WE WILL REMEMBER THEM. 

 

Ik wens ook nog van de gelegenheid gebruik te maken om de gemeente Herselt, in hoofde van de heer burgemeester of zijn afgevaardigde, alle aanwezige verenigingen, patriottische verenigingen, comités en één ieder te bedanken voor uw aanwezigheid en inzet om deze herdenking te laten plaats vinden. 

 

Na deze plechtigheid en het afmarcheren van onze manschappen, zullen zij plaats nemen aan de voertuigen en dan bestaat er zeker nog de mogelijkheid om de voertuigen en materiaal te bekijken. Onze mensen zullen dan ook graag bereid zijn om uitleg te geven en eventuele vragen te beantwoorden. 

Toespraak "82nd - 101st US Airborne Division vzw Belgium

unsplash