Verzameling Hubert De Keyzer

Verzameling "Hubert De Keyzer" - Fossielen uit onze kleiputten

Fossielen, geschonken aan de erfgoedcel


De kleiputten waren van oudsher gekende vindplaatsen van fossielen, voornamelijk haaientanden. De verscheidenheid aan vondsten geeft een pallet van wat hier ooit leefde.


Hubert De Keyzer uit de Gust Van Den Heuvelstraat in Ramsel was gefascineerd door de fossielen uit de naburige kleiputten en ontpopte zich als een verwoed verzamelaar en kenner ervan.

De familie De Keyzer droeg de verzameling van hun broer Hubert over aan de erfgoedcel van Herselt die de bewaring ervan waarborgt en raadpleging mogelijk maakt.


Hoe kwamen die gefossiliseerde dier- en plantenresten in Ramsel terecht?
Ongeveer 35 000 000 jaren geleden, dus ruim 30 miljoen jaren voordat de eerste mensen op aarde verschenen,
overspoelde de zee al tientallen miljoenen jaren ook de plek die nu Ramsel is.
De kustlijn van die zee liep ongeveer van Antwerpen, via Zonderschot, Dessel, Diest, Tessenderlo….
De heuvels in de streek van Ramsel en Herselt zijn restanten van duinen die door de zee aanspoelden.
We spreken hier van het tertiaire tijdvak in de oertijd. De continenten scheurden van elkaar af en duwden
op andere plaatsen elkaar omhoog.
De zee trok zich terug boven Ramsel omdat de zeebodem omhoog kwam maar liet opgebouwde kleilagen
achter. Wind blies gletsjerzand naar deze streken, de zee glaucosiet (glaucosiet en limoniet en lucht vormen onze typische ijzerzandsteen).
De zeepopulatie raakte bedolven onder massa’s klei en/of zand en daardoor kunnen wij aan de hand van
hun fossielen een pak geschiedenis evoceren.


De voorlopige opslag van de fossielen “De Keyzer” kan je op maandagentussen 18 en 20u. komen bekijken in
het lokaal heemkunde in VTC de Mixx.
De erfgoedcel van onze gemeente wil deze collectie fossielen inpassen in een permanente tentoonstelling en hoopt hierbij op medewerking van geïnteresseerden. Professor Van Den Berghe (Archeologie KUL) en paleontoloog Geert Andries beloofden hun medewerking aan ons project.


Get. Jan Verlinden voor erfgoedcelherselt@live.be

Hubert De Keyzer


° 10/01/1955
† 15/03/2018