Archief

Archief:

Karel EyckmansGuillaume Leys

Frans Verstrepen


Als 'restauratievakman van papier' zorgt Frans ervoor dat nieuw aangeleverd archief in de best mogelijk conditie hun uiteindelijk bestemming in het archief van de erfgoedcel bereikt. 
Door het aangeleverd archief te onderzoeken wordt er vermeden dat door schimmel gecontamineerde documenten de archiefruimte van de erfgoedcel  gaan besmetten.

Archiefstukken die nood hebben aan conservatie of restauratie, krijgen zo de nodige aandacht en behandeling.